Header Ads

तपाईलाई पत्थरी भएको छ? यसो गर्नुहोस।


यसको नाम हो "पथ्थर चट्टा" बिहान बेलुका २/२ पत्ता खाली पेटमा पानीमा पिसेर खाँदा ७ दिनमा पथरी ठिक हुन्छ। यो रामबाण दबाइ हो।

No comments

Powered by Blogger.